KFH skarpt kritiska till Flygplatsutredningen i remissvar

26 maj 2023

Karlskrona Företags- och Hantverksförening (KFH) har i veckan lämnat in sitt remissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående utredningen ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet”. Länk till remissvaret 

På KFH ser vi tydligt att företagen i Karlskrona kommun och stora delar av övriga Blekinge är inne i en positiv utveckling. De stora företagen expanderar kraftigt vilket drar med sig flera fördelar också för mindre företag som ofta fungerar som leverantörer, konsulter eller på annat sätt deltar i processen. Men många av KFH:s små- och medelstora medlemsföretag går också bra av egen kraft och har en betydande andel kunder utanför Blekinge. Enligt Sydsvenska Handelskammaren är Blekinges näringsliv ett av de mest exportintensiva i landet och exempelvis ökade varuexportvärdet mellan 2016 och 2021 med 137 %. Sedan dess hör tillväxttakten i det blekingska näringslivet till de absolut högsta i landet. Vi har all anledning att vara stolta över våra företag som genom kreativitet och kompetens tagit oss till detta goda utgångsläge.

En centralt placerad flygplats i Kallinge är en förutsättning för denna utveckling. Den skapar tillgång till såväl resor till Stockholm över dagen som till nationella och internationella marknader. I detta läge kommer därför den föreslagna åtgärden att utesluta flygplatsen i Kallinge från det statliga basutbudet som en ren katastrof. Risken är uppenbar att utvecklingskurvan vänder nedåt igen och att Karlskrona och övriga Blekinge återigen hamnar i ett bakvatten. Det skulle slå undan benen för en hel regions utveckling.

Ur näringslivssynpunkt efterfrågar vi istället en tydlig långsiktighet i statens engagemang i Kallinge, så att det går att fokusera på den efterlängtade utveckling som Blekinge har på gång.

För styrelsen i Karlskrona Företags- och Hantverksförening,
Angelica Strandberg, ordförande