Utskott och arbetsgrupper

Fastighetsutskott

Styrelseledamot, sammankallande: Mikael Jonasson

Utskottsledamot: Örjan Sandqvist

Uppgifter

  • Utskottet skall svara för fastighetens löpande underhåll och skötsel, samt hyresfrågor.

Arbetsgrupp Ekonomi, IT & Juridik

Vd, sammankallande: Camilla Robinsson

Ordförande: Angelica Strandberg

Styrelseledamot: Sophie Blomqvist

Styrelseledamot: Erik Hallén

Styrelseledamot: Karl Hamstedt

Uppgifter

  • Att till styrelsen upprätta och redovisa förslag till inkomst- och utgiftsbudget.
  • Arbeta igenom uppgifter som styrelsen har tagit beslut om inom dessa tre områden.

Arbetsgrupp Framtid & Strategi

Vd, sammankallande: Camilla Robinsson

Vice ordförande: Marcus Sandekjer

Styrelseledamot: Paul Svennesson

Styrelseledamot: Patrik Ellis

Styrelseledamot: Karin Råberg

Uppgifter

  • Arbeta fram förslag till en vision, mål, delmål och aktiviteter på kort och lång sikt.

Gesäll- och Mästarbrevs nämnd

Vd, sammankallande: Camilla Robinsson

Utskottsledamot: Karl-Ivar Jonasson

Utskottsledamot: Anders Magnusson

Utskottsledamot: Linda Schuster

Utskottsledamot: Maja Hallén

Uppgifter

  • Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH, delar ut gesäll- och mästarbrev inom olika hantverksyrken.
  • Ett samarbete med Stiftelsen, Hantverk & Utbildning i Leksand (telefonnummer: 0247-360 50).
  • Företagarföreningen KFH arbetar för att moderna lärlingssystem införs.