Utskott och arbetsgrupper

Fastighetsutskott

Styrelseledamot, sammankallande: Mikael Jonasson

Utskottsledamot: Örjan Sandqvist

Uppgifter

  • Utskottet skall svara för fastighetens löpande underhåll och skötsel, samt hyresfrågor.

Gesäll- och Mästarbrevsnämnd

Sammankallande: Linda Schuster

Utskottsledamot: Ulrika Bard Andersson

Utskottsledamot: Pia Dahlgren

 

 

Uppgifter

  • Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH, delar ut gesäll- och mästarbrev inom olika hantverksyrken.
  • Ett samarbete med Stiftelsen, Hantverk & Utbildning i Leksand (telefonnummer: 0247-360 50).
  • Företagarföreningen KFH arbetar för att moderna lärlingssystem införs.