Utskott och arbetsgrupper

Fastighetsutskott

Styrelseledamot, sammankallande: Mikael Jonasson
Utskottsledamot: Örjan Sandqvist

Uppgifter

  • Utskottet skall svara för fastighetens löpande underhåll och skötsel, samt hyresfrågor.

Arbetsgrupp Ekonomi, IT & Juridik

Vd, sammankallande: Camilla Robinsson
Styrelseledamot: Angelica Strandberg
Styrelseledamot: Erik Hallén
Styrelseledamot: Karl Hamstedt

Uppgifter

  • Att till styrelsen upprätta och redovisa förslag till inkomst- och utgiftsbudget.
  • Arbeta igenom uppgifter som styrelsen har tagit beslut om inom dessa tre områden.

Arbetsgrupp Framtid & Strategi

Vd, sammankallande: Camilla Robinsson
Vice ordförande: Camilla Sjöberg
Styrelseledamot: Marcus Sandekjer
Styrelseledamot: Patrik Ellis
Styrelseledamot: Karin Råberg

Uppgifter

  • Arbeta fram förslag till en vision, mål, delmål och aktiviteter på kort och lång sikt.

Gesäll- och Mästarbrevs nämnd

Vd, sammankallande: Camilla Robinsson
Utskottsledamot: Karl-Ivar Jonasson
Utskottsledamot: Anders Magnusson
Utskottsledamot: Linda Schuster

Uppgifter

  • Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH, delar ut gesäll- och mästarbrev inom olika hantverksyrken.
  • Ett samarbete med Stiftelsen, Hantverk & Utbildning i Leksand (telefonnummer: 0247-360 50).
  • Företagarföreningen KFH arbetar för att moderna lärlingssystem införs.