Gesäller och Mästare

Varje år vid KFH:s årsmöte delar vi även ut gesäll- och mästarbrev till de hantverkare som visat på yrkeskunnande och yrkesstolthet i Karlskrona.

Gesällbrevet

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.

Mästarbrevet

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare.

Är detta någonting du är intresserad av eller vill veta mer om?