Om KFH

karlskronas plattform för hela näringslivet

KFH idag

Karlskrona Företags- och Hantverksförening (KFH) har sysslat med nätverkande sedan 1847 och idag finns ca 250 medlemmar med 7 000 anställda, allt från enmansföretag till stora internationella företag inom många olika branscher. Tillsammans är vi starka - och utvecklar vår kommun.

Några av KFH:s huvudmål är att bidra till ett positivt näringslivsklimat i Karlskrona, att delta i lösningen av den stora utmaning med kompetensförsörjning som finns, samt att skapa nätverk mellan medlemmar och relevanta näringslivsaktörer.

Föreningen har en en verksamhetsledare och en ideell styrelse som arbetar för medlemmarnas intressen. Vi vill jobba i en positiv process där medlemsföretagen samverkar med andra företagsorganisationer, kommunen, media och inte minst medborgarna, för att lyfta Karlskrona.

Industrigruppen, som består av 24 industri-och teknikföretag, är ett nätverk som är en del av KFH.

Historia

KFH - Karlskrona Företags och Hantverksförening grundades redan 1847 och har vuxit sig stark sedan dess. Sedan tidigt 1900-tal har vi befunnit oss i den egna fastigheten på Bredgatan 12, som vi kallar för Företagarnas Hus.