Våra samarbets- och samverkanspartners

Tillsammans blir vi starkare.

Grunden till framgång är samverkan. KFH för en aktiv dialog med företag, näringslivsorganisationer, tjänstemän och politiker i vår kommun och region.