FILMNOD BLEKINGE

I Blekinge finns goda förutsättningar att arbeta med att bygga filmbranschen som en viktig näring för tillväxt. Branscher inom kulturella och kreativa näringar bidrar till platsens attraktivitet vilket är viktigt även för tillväxt och etablering av företag inom helt andra näringar.

KFH och Filmnod Blekinge

Mellan 2021-2024 pågår projektet Filmnod Blekinge. Projektet är ett samarbete mellan Karlskrona kommun och Region Blekinge och planen är att på olika sätt stärka filmnäringen i Blekinge. KFH har en delprojektledarroll i projektet tillsammans med Henrik JP Åkesson Ruben som är projektledare.

Unik VP-studio ska byggas

Filmen Mandalorian är ett exempel på produktioner som spelas in och skapas i virtual production.