GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi värnar om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför har vi nu en ny policy för vår hantering av personuppgifter anpassad till dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss som namn, e-post, telefonnummer etc. Varmt välkommen att kontakta oss Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kansli@kfh.se