Medlemskap i KFH

Bli en del av ett omfattande nätverk

Att vara en del av KFH

Det händer otroligt mycket i Karlskronas näringsliv just nu. Att vara en del av KFH, som varit en plattform för företag i Karlskrona sedan 1847, är att vara med och bidra till ett bättre näringslivsklimat, större kompetensförsörjning och fler företag i kommunen. Du ingår i ett nätverk, bygger relationer, hittar affärskontakter och skapar nya möjligheter!

Dessutom är du en del i att stärka Karlskronas positiva självkänsla där vi hjälper varandra, samarbetar och hittar lösningar. Tillsammans skapar vi en helhet som är starkare än alla var för sig ja, faktiskt kan vi påverka att Karlskrona blir en ännu bättre plats att leva på. I en värld som tycks präglas alltmer av polarisering behövs alla positiva sammanhang.

Nätverket idag består av ca 250 medlemmar, allt från enmansföretag till stora internationella företag i många olika branscher. Här finns det en enormt bred kompetens och kunskap, som vi ska vara väldigt stolta över!

Som medlem har du även flera förmåner som till exempel rådgivning inom juridik, IT-säkerhet, redovisning och revision. Du har även rabatt på hyran om du vill hyra vår fest- och konferensvåning.

Medlemsavgift per år: 300 kr
Fast serviceavgift per år: 550 kr (exklusive moms)
Rörlig serviceavgift per år: 60 kr per årsanställd (exklusive moms) upp till 65 anställda

Har du frågor eller funderingar, eller vill du veta mer. Tveka inte på att höra av dig till oss – eller scrolla ned på den här sidan för ansökningsformulär!

 

Ansök här

Du måste fylla i fälten markerade med *

Kontaktperson 1

Kontaktperson 2