Utbildning i Industri och Marin teknik

17 maj 2024

Blekinge växer starkt inom industri och marin teknik. Rekryteringsbehovet är stort av exempelvis montörer, operatörer, mekaniker, processtekniker och underhållspersonal. I höst startar därför en utbildning i Karlskrona och Olofström! Känner du någon som skulle passa för de här yrkena – sprid till dem!

Studietid: 7 oktober 2024 – 23 februari 2025 (20 veckor) varav 5 veckors praktik på arbetsplats, LIA.
Sista ansökan: 15 juni 2024. CV och betyg bifogas i ansökan. Ansök till Vuxenutbildningen på karlskrona.se. Ansökan är nationell och därmed öppen för alla oavsett folkbokföringsort.

Utvecklingen inom klimatomställning och säkerhetsfrågor i Östersjön ger näringslivet, särskilt inom marin teknik, unika tillväxtmöjligheter. Sveriges medlemskap i NATO och planer på utbyggnad av havsbaserad vindkraft bidrar också till tillväxten inom sektorerna försvar, industri och marin teknik.

Läs mer här: Yrkesblad Industri och Marin teknik