Har du rätt kompetenser för ditt företag?

05 mars 2024

Väx med nya affärer på den gröna resan

En resurseffektiv produktion och hållbara affärsmodeller är en förutsättning för alla tillverkande företag, oavsett bransch eller produkt. Hur arbetar du med ditt företag i strävan efter förbättringar? Och har du rätt kompetenser – från ledning till operatör – för att ditt företag ska stå som vinnare med välfyllda orderböcker eller nya och stärkta marknadsandelar?

Nu har du möjligheten, med hjälp av bl.a. Techtank, IUC och Region Blekinge, att rusta ditt företag en bra bit på vägen på den gröna resan. I projektet SPIK, Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens, kan vi stötta ditt företag, från analys och affärs- och hållbarhetsstrategi till färdiga utbildningsinsatser.

Läs mer här: SPIK – företagsblad 2024