Styrelseveckan

16 augusti 2021


Nu närmar sig Styrelseveckan Blekinge med temat ”Värden för framtiden”.
Varje höst inspirerar vi länets företagare och som vanligt är seminarierna kostnadsfria. Ni bjuds på lunch och kaffe!

Fre 17/9 kl 11.30-13.30  Scandic, Karlskrona – Cybersäkerhet

För styrelsen gäller det att vara hälsosamt paranoid när det gäller cyberrisker.
Intrång och attacker mot företagens värdefulla data och IT-system är tyvärr ett växande hot.
Vilka säkerhetsstärkande processer och rapporter är viktiga för styrelse och ledning?
Ni får också höra hur styrelsearbetet kan utvecklas genom bl.a. kurser och externa ledamöter.

Talare
: Mikael Lagström, cybersäkerhetskonsult Truesec
Charlotte Heliosson, verksamhetsledare StyrelseAkademien Sydost
Arrangör: StyrelseAkademien Sydost
Partners: Blekinges kommuner, KFH m.fl., se hela veckoprogrammet
ANMÄLAN HÄR senast 15/9