Nya pandemilagen

20 januari 2021

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Verksamheter ska bedrivas på ett sätt som undviker trängsel.

Läs mer om nya tillfälliga pandemilagen på Länsstyrelsens hemsida.