Support Karlskrona

23 november 2020

Support Karlskrona är ett initiativ från Karlskrona kommun, Karlskrona City, Cityfastighetsägarna och KFH – Karlskrona Företags och Hantverksförening. Gruppen har bildats med anledning av coronavirusets framfart och har till uppgift att stötta besöks- handel- och servicenäringarna i Karlskrona kommun i dessa utmanade tider.

Vad kan jag göra som företagare?
Till att börja med, följ våra myndigheters direktiv och råd, men driv ditt företag så långt som möjligt som vanligt. Vissa branscher drabbas nu hårdare än andra och där vi kan hjälpas åt är det viktigt att vi gör det. Fråga din granne om ni kan hjälpas åt.
De flesta restauranger tillhandahåller i dagsläget ”take away” för att hålla sina verksamheter igång, kanske ni kan gå ihop om lunchbeställningar? Sällanköpshandel från butikerna går att få med hemkörning eller avhämtning, så fortsätt gör dina inköp.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
I det långsiktiga perspektivet är det viktigt att fortsätta planera för den egna verksamheten, marknadsföra dina tjänster och produkter, passa på att vidareutbilda och utveckla både dig själv och din personal. Det blir en tid efter Covid-19.


HÖR AV DIG! – 
Har du tankar, synpunkter, frågor eller funderingar?
http://www.visitkarlskrona.se/sv/b2b/support-karlskrona

Kontaktpersoner:
Terje Viblom Pedersen, Turistchef,  visitweb@karlskrona.se
Marcus Fredriksson, Näringslivsutvecklare,  naringsliv@karlskrona.se
Johanna Mazetti, Karlskrona City, info@karlskronacity.net
Anna Stridsjö, Modehuset Kronan/Cityfastighetsägarna, anna@samfast.com
Camilla Robinsson, KFH, kansli@kfh.se