KARLSKRONAS PLATTFORM FÖR HELA NÄRINGSLIVET

Fastighetsutskott

Styrelseledamot: Mikael Jonasson, sammankallande
Utskottsledamot: Örjan Sandqvist

 

Uppgifter

  • Utskottet skall svara fastighetens löpande underhåll och skötsel samt hyresfrågor.
  • Årligen lämna underlag till styrelsen vad avser årsbudget.
  • Styrelseledamot skall i styrelsen redovisa aktuella frågor.
  • Utskottet skall utföra de uppgifter som genom särskilt styrelsebeslut eller på delegation ålägger utskottet.

2019 startar ett entreprenörsnätverk upp.
…läs mer…

Välkommen till nätverkslunch den 27 mars 2019. …läs mer…

Grattis till Andreas och Isac från Rödebyskolan till vinsten i Industrigruppens tävling Framtidsdrömmar 2028. …läs mer…

StyrelseAkademien erbjuder KFHs medlemmar plats till utbildningen: Rätt Fokus i styrelsearbete 2019 …läs mer…

Näringslivsdagen

Är du intresserad av att medverka vid nästa Näringslivsdag, kontakta KFHs kansli.

Vill du veta mer om Näringslivsdagen klicka här >>

KFH-Nytt

Här presenterar vi det senaste som händer inom KFH.

Till KFH-Nytt >>

Fest- och konferens

Du som är medlem i KFH får kraftig rabatt då du bokar fest- eller konferensvåningen i Företagarnas Hus.

Läs mer >>

Kalender

Vill du alltid veta vad vi gör
ska du besöka vår kalender.
Här finns en tydlig och
överskådlig kalender där du
enkelt kan hitta viktiga datum.

Till Kalendern >>