KARLSKRONAS PLATTFORM FÖR HELA NÄRINGSLIVET

Fastighetsutskott

Styrelseledamot: Mikael Jonasson, sammankallande
Utskottsledamot: Örjan Sandqvist

 

Uppgifter

  • Utskottet skall svara fastighetens löpande underhåll och skötsel samt hyresfrågor.
  • Årligen lämna underlag till styrelsen vad avser årsbudget.
  • Styrelseledamot skall i styrelsen redovisa aktuella frågor.
  • Utskottet skall utföra de uppgifter som genom särskilt styrelsebeslut eller på delegation ålägger utskottet.

Välkommen till en ny chans att utbilda dig i styrelsearbete!

…läs mer…

…blev tyvärr inte som vi hade hoppats!
…läs mer…

En gemytlig stämning då föreningens medlemmar samlades. …läs mer…

KFH i samverkan med Nyföretagarcentrum bjuder in dig till våra etablerade och välbesökta Nätverksluncher …läs mer…

KFH-Nytt

Här presenterar vi det senaste som händer inom KFH.

Till KFH-Nytt >>

Fest- och konferens

Du som är medlem i KFH får kraftig rabatt då du bokar fest- eller konferensvåningen i Företagarnas Hus.

Läs mer >>

Kalender

Vill du alltid veta vad vi gör
ska du besöka vår kalender.
Här finns en tydlig och
överskådlig kalender där du
enkelt kan hitta viktiga datum.

Till Kalendern >>