KARLSKRONAS PLATTFORM FÖR HELA NÄRINGSLIVET

Ekonomiutskott

Ordförande: Camilla Sjöberg
Vice ordförande: Mats Arnlund
Styrelseledamot: Elisabeth Åberg Petersson
Utskottsledamot: Eva-Marie Andersson

Uppgifter

  • Att till styrelsen årligen upprätta och redovisa förslag till inkomst- och utgiftsbudget, uppfölja och redovisa periodresultat samt upprätta årsbokslut.
  • Utföra uppgifter som styrelsen genom särskilt styrelsebeslut eller på delegation kan ålägga utskottet.

2019 startar ett entreprenörsnätverk upp.
…läs mer…

Nätverkslunch den 28 November 2018 …läs mer…

En familjekväll reserverad för medlemmar i KFH …läs mer…

StyrelseAkademien erbjuder KFHs medlemmar plats till utbildningen: Rätt Fokus i styrelsearbete 2019 …läs mer…

Näringslivsdagen

Är du intresserad av att medverka vid nästa Näringslivsdag, kontakta KFHs kansli.

Vill du veta mer om Näringslivsdagen klicka här >>

KFH-Nytt

Här presenterar vi det senaste som händer inom KFH.

Till KFH-Nytt >>

Fest- och konferens

Du som är medlem i KFH får kraftig rabatt då du bokar fest- eller konferensvåningen i Företagarnas Hus.

Läs mer >>

Kalender

Vill du alltid veta vad vi gör
ska du besöka vår kalender.
Här finns en tydlig och
överskådlig kalender där du
enkelt kan hitta viktiga datum.

Till Kalendern >>