KARLSKRONAS PLATTFORM FÖR HELA NÄRINGSLIVET

Ekonomiutskott

Ordförande: Krister Issal
Vice ordförande: Camilla Sjöberg
Utskottsledamot: Elisabeth Åberg Petersson
Utskottsledamot: Camilla Robinsson

Uppgifter

  • Att till styrelsen årligen upprätta och redovisa förslag till inkomst- och utgiftsbudget, uppfölja och redovisa periodresultat samt upprätta årsbokslut.
  • Utföra uppgifter som styrelsen genom särskilt styrelsebeslut eller på delegation kan ålägga utskottet.

Välkommen till en ny chans att utbilda dig i styrelsearbete!

…läs mer…

…blev tyvärr inte som vi hade hoppats!
…läs mer…

En gemytlig stämning då föreningens medlemmar samlades. …läs mer…

KFH i samverkan med Nyföretagarcentrum bjuder in dig till våra etablerade och välbesökta Nätverksluncher …läs mer…

KFH-Nytt

Här presenterar vi det senaste som händer inom KFH.

Till KFH-Nytt >>

Fest- och konferens

Du som är medlem i KFH får kraftig rabatt då du bokar fest- eller konferensvåningen i Företagarnas Hus.

Läs mer >>

Kalender

Vill du alltid veta vad vi gör
ska du besöka vår kalender.
Här finns en tydlig och
överskådlig kalender där du
enkelt kan hitta viktiga datum.

Till Kalendern >>