KARLSKRONAS PLATTFORM FÖR HELA NÄRINGSLIVET

Ekonomiutskott

Ordförande: Camilla Sjöberg
Vice ordförande: Karin Råberg
Styrelseledamot: Elisabeth Åberg Petersson
Utskottsledamot: Eva-Marie Andersson

Uppgifter

  • Att till styrelsen årligen upprätta och redovisa förslag till inkomst- och utgiftsbudget, uppfölja och redovisa periodresultat samt upprätta årsbokslut.
  • Utföra uppgifter som styrelsen genom särskilt styrelsebeslut eller på delegation kan ålägga utskottet.

VD Eva-Marie Anderssons arbete i tät dialog med styrelsen att rekrytera en verksamhetsledare är nu klar.

…läs mer…

Thea Heidenberg, 12 år, är KFH:s lucia 2019. Den 15 december kl. 15.00 kommer hon med sitt luciatåg och bjuder på sång och musik i Företagarnas Hus. …läs mer…

Kompetens är en viktig tillväxtfråga för små och medelstora företag i Blekinge. …läs mer…

Välkommen till nätverkslunch den 29 januari 2020. …läs mer…

Näringslivsdagen

Är du intresserad av att medverka vid nästa Näringslivsdag, kontakta KFHs kansli.

Vill du veta mer om Näringslivsdagen klicka här >>

KFH-Nytt

Här presenterar vi det senaste som händer inom KFH.

Till KFH-Nytt >>

Fest- och konferens

Du som är medlem i KFH får kraftig rabatt då du bokar fest- eller konferensvåningen i Företagarnas Hus.

Läs mer >>

Kalender

Vill du alltid veta vad vi gör
ska du besöka vår kalender.
Här finns en tydlig och
överskådlig kalender där du
enkelt kan hitta viktiga datum.

Till Kalendern >>