KFHs Årsmöte 4 mars

En gemytlig stämning då föreningens medlemmar samlades.

KFH:s ordförande Camilla Sjöberg hälsade samtliga gäster välkomna. Därefter inleddes kvällen med att hedersordförande, Krister Issal höll parentation för de medlemmar som gått bort sedan senaste årsstämman.
Pianist Anatoliy Petersson spelade stämningsfullt och Blomstercity hade skapat vackra dekorationer och buketter.
Årsmöte med förhandlingar enligt stadgar hölls och hedersomnämnande till Jörgen Wahlqvist som varit aktiv i styrelsen i 20 år tilldelades en nål och blommor, innan högtidsstunden med den årliga gesällceremonin som nyinvalde ordförande,
Krister Issal, höll i tillsammans med mästarna Karl-Ivar Jonasson, Anders Magnusson och Linda Schuster. I år var det 9 gesäller som tog emot sina yrkesbevis.
Under efterföljande supé, höll mästare Maja Hallén ett fint tal om yrkesstolthet och vikten av att föra hantverksyrken vidare.
Närvarande denna kväll var också kommunchef Carl-Martin Lanér och kommunalrådet Magnus Larsson, som höll ett uppskattat tacktal.