Nätverkslunch

Välkommen till årets första nätverkslunch den 30 januari 2019.

Välkommen med din anmälan till KFHs och NyföretagarCentrums nätverkslunch som äger rum onsdagen den 30 januari kl. 12.00-13.00. Anmälan ska ske senast den 28 januari till kansli@kfh.se.

Vid senaste lunchen delades diplom ut till båtbyggare vid Litorina Folkhögskola.

Från vänster båtbyggare Olof Hansson, båtbyggare Malin Mäkinen, rektor Agrita Martinsone och båtbyggare Roger Larsson.