Nätverkslunch

Nätverkslunch den 28 November 2018

Välkommen med din anmälan till KFHs och NyföretagarCentrums välbesökta Nätverkslunch som äger rum onsdagen 28 november kl. 12.00-13.00. Anmälan senast den 26 november till kansli@kfh.se

För att se höstens datum klicka här.

Vid senaste lunchen föreläste från vänster: Patrik Stjerna, Ballou, Linda Temler, Temler Finans, Karin Sallander, Skrivmagi.