Vill du medverka i projekt IKB?

Kompetens är en viktig tillväxtfråga för små och medelstora företag i Blekinge. Saknas kompetens riskerar mindre företag att inte kunna ta emot order eller bibehålla allt mer krävande kunder.

Vill du medverka i ett projekt som erbjuder samtal kring kompetensförsörjningsplan och validering? Projektet riktar sig till bolag inom teknik och industri och upp till 150 anställda. IKB står för Industrikompetens Blekinge och drivs i samverkan med Tillväxtverket och Region Blekinge. Kontakta oss: kansli@kfh.se