Framtidsdrömmar 2026

Nu har vinnaren korats i Industrigruppens tävling Framtidsdrömmar 2026.
Vinnare blev Wämöskolan klass 8 A, Alexandra Fosser, Elsa Hellerfelt, Ebba Eriksen och Matilda Eriksson.

Deras tävlingsbidrag handlar om källsortering med en modern byggnadsutveckling i bostadsområden med miljötänk.

Juryns motivering löd:
Det vinnande bidraget har genom en tydlig och väl genomarbetad modell visat en lösning som gör reell skillnad i återvinningsvolym och för miljöpåverkan. Visserligen ingen enkel lösning att implementera strukturellt, men tekniskt genomförbart. Dessutom visas på tillväxtfaktorer i form av fler arbetstillfällen som skapas, och ett nytt tankesätt kring infrastrukturell hantering. Juryn är enig om att idén har en mycket hög nytta, och bra innovationshöjd.