Frukostmöte

Det har varit frukostmöte i Företagarnas Hus. “Hur kan jag på bästa sätt hantera bolagets kapital/likviditet?”
Ett arrangemang av KFH i samverkan med Swedbank. Ett 20 tal deltagare fick information och minglade.