Diplom

Vid december månads Nätverkslunch delades diplom ut till Jesper Svedberg
som under ett treårsprojekt vid Litorina Folkhögskolas Båtbyggarlinje byggt och riggat en
17 fots snipa i ek och i den även installerat en tidstypisk Albinmotor.

IMG_2297rev