Företagsfrukost

Det har varit företags frukost hos KFH med tema Exjobb. Docent Andreas Larsson vid Blekinge Tekniska Högskola informerade
om vad det innebär att handleda Exjobb för såväl små som större bolag.

Föredraget behandlade många frågetecken som kan finns exempelvis.Vem äger slutprodukten? Vem håller i handledningen.? Vilket stöd kan jag vänta mig från högskolan? Vilka krav och förväntningar kan ställas på studenten?

Både Volvo, Cyber COM och Telenor har bokat plats och efter frukosten kom det in ännu flera bokningar.
IMG_1740rev